Ειδικός έλεγχος διασκευής ABS

%cf%86%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%b1_1

Για τον ειδικό έλεγχο για προεγκατεστημένο σύστημα ABS, χρειάζεται να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη δήλωση από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη τοποθέτησης συστήματος ABS. 

Για τον ειδικό έλεγχο για εκ των υστέρων εγκατάσταση συστήματος ABS, χρειάζεται να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση καλής τοποθέτησης
  2. Βεβαίωση καλής λειτουργίας
  3. Το τιμολόγιο αγοράς του συστήματος και το δελτίο παροχής υπηρεσιών για την εγκατάσταση του συστήματος.