Δικαιολογητικά τεχνικού ελέγχου

%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1_1

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
Τα βασικά δικαιολογητικά που ζητούνται κατά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος είναι:

 1. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
 2. Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου
 3. Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το όχημα
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 
Τα πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις ειδικές κατηγορίες οχημάτων: 
 
 • Εκπαιδευτικά
 1. Άδεια λειτουργίας της σχολής (εκτός από τον πρώτο τεχνικό έλεγχο)
 2. Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων (πεντάλ) (μόνο για τον πρώτο τεχνικό έλεγχο)
 • Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης (Ταξί)
 1. Βεβαίωση Χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (ΠΟΕΙΤΑ)
 2. Άδεια μέλους ραδιοταξί με άδεια χρήσης ραδιοσυχνοτήτων (cb)
 3. Βεβαίωση ταξιμέτρου (εκτός αν υπάρχει ειδικό αυτοκόλλητο σήμα επί της συσκευής)
 • Οχήματα προς Ταξινόμηση (ανάριθμα)
 1. Πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου 
 2. Άδεια κυκλοφορίας από τη χώρα στην οποία έχει εισαχθεί το όχημα
 3. Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ. (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ.)

* Τόσο σε οχήματα με διασκευή υγραεριοκίνησης (LPG), όσο και σε οχήματα με διασκευή φυσικού αερίου (CNG), απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αρμόδιου τεχνικού (δεν πρέπει να φέρει ημερομηνία ελέγχου πέραν του 1 μηνός).