Διαδικασία τεχνικού ελέγχου

%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1_3

Περνάω ΚΤΕΟ
 1. Με ένα τηλεφώνημα προγραμματίζετε το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ, την ημέρα και ώρα που επιθυμείτε
 2. Προσέρχεστε στο ΙΚΤΕΟ την ώρα του ραντεβού
 3. Παραδίδετε τα απαραιτητα δικαιλογητικά για διεκπεραίωση
 4. Περιμένετε στον άνετο χώρο αναμονής, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου
 5. Ο ελεγκτής σας ενημερώνει για το αποτέλεσμα του ελέγχου και σας παραδίδει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου με τα δικαιολογητικά
 6. Ο ελεγκτής επικολλά το Ειδικό Σήμα Καταλληλότητας στην πινακίδα και... έχετε τελειώσει

Η διαδικασία τεχνικού ελέγχου των επιβατικών οχημάτων και των φορτηγών έως και 3,5 τόνων, διεξάγεται σύμφωνα με την Υ.Α. 12078/1343 της 03.03.2004. 

Περιγραφικά ελέγχονται στο όχημα τα κάτωθι:

 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ - ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 1.  Τα στοιχεία του οχήματος (πινακίδες κυκλοφορίας, αρ. πλαισίου, αρ. κινητήρα σύμφωνα με την άδεια. κυκλοφορίας)
 2.  Το όχημα εσωτερικά- εξωτερικά (οπτικώς)
 3.  Ο εξοπλισμός του οχήματος (τρίγωνο, πυροσβεστήρας, φαρμακείο)
 4.  Τα καυσαέρια
 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
 1.  Ησύγκλιση- απόκλιση των τροχών
 2.  Η απόδοση της ανάρτησης
 3.  Η απόδοση του συστήματος πέδησης και στάθμευσης
 4.  Τα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους (γενική λειτουργία)
 ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΛΑΚΟ ΚΑΤΟΠΤΕΥΣΗΣ
 1.  Σύστημα διεύθυνσης
 2.  Σύστημα μετάδοσης κίνησης
 3.  Άξονες – τροχοί- ελαστικά - ανάρτηση
 4.  Δίσκοι φρένων
 5.  Οι εύκαμπτες - άκαμπτες σωληνώσεις του συστήματος πέδησης
 6.  Το κάτω μέρος του αμαξώματος (έλεγχος οξειδώσεων)
 7.  Η εξάτμιση

O έλεγχος ολοκληρώνεται με την έκδοση του Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου και την επικόλληση του ειδικού σήματος στην πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος.