Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ)

KEK_1700_500

Η προμήθεια της Κ.Ε.Κ. για τα δίκυκλα οχήματα δεν προβλέπεται ακόμα από την Νομοθεσία σύμφωνα με την Εγκύκλιο 69278/6331 της 03.12.2014.