Διαδικασία τεχνικού ελέγχου

%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%b1_1

Περνάω ΚΤΕΟ
 1. Με ένα τηλεφώνημα προγραμματίζετε το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ, την ημέρα και ώρα που επιθυμείτε
 2. Προσέρχεστε στο ΙΚΤΕΟ την ώρα του ραντεβού
 3. Παραδίδετε τα απαραιτητα δικαιλογητικά για διεκπεραίωση
 4. Περιμένετε στον άνετο χώρο αναμονής, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου
 5. Ο ελεγκτής σας ενημερώνει για το αποτέλεσμα του ελέγχου και σας παραδίδει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου με τα δικαιολογητικά
 6. Ο ελεγκτής επικολλά το Ειδικό Σήμα Καταλληλότητας στην πινακίδα και... έχετε τελειώσει

Η διαδικασία τεχνικού ελέγχου των δίκυκλων οχημάτων διεξάγεται σύμφωνα με την Υ.Α. Φ.23/24327/2887 της 04.05.2009. 

Περιγραφικά ελέγχονται στο όχημα τα κάτωθι:
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ - ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 1.  Τα στοιχεία του οχήματος (πινακίδα κυκλοφορίας, αρ. πλαισίου, αρ. κινητήρα σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας)
 2.  Το όχημα εξωτερικά (οπτικώς)
 3.  Τα καυσαέρια
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

 1.  Η απόδοση των φρένων
 2.  Η απόδοση του χειροφρένου (εφόσον υπάρχει)
 3.  Τα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους (γενική λειτουργία)
ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

 1.  Το σύστημα διεύθυνσης (τιμόνι, χειρολαβές, πιρούνια)
 2.  Το πλαίσιο -των εξαρτημάτων- του εξοπλισμού
 3.  Οι άξονες- τροχών-ελαστικών- ανάρτησης
 4.  Το σύστημα μετάδοσης κίνησης
 5.  Το σύστημα πέδησης (χειρομοχλοί-ποδομοχλοί, δίσκοι- ταμπούρα, εύκαμπτες - άκαμπτες σωληνώσεις)
 6.  Πραγματοποιείται μέτρηση της στάθμης του εκπεμπόμενου θορύβου

O έλεγχος ολοκληρώνεται με την έκδοση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου και την επικόλληση του ειδικού σήματος στην πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος.